SMART SENSOR

฿3,000.00

(เซนเซอร์วัดอุณหภูมดิจิทัล) 
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

  • ดูข้อมูลย้อนหลังผ่านกราฟ
  • แจ้งเตือนด้วยเสียงที่ตัวอุปกรณ์ หรือส่งข้อความผ่านไลน์และอีเมล
  • สร้าง report คำนวณข้อมูลเฉลี่ยรายวัน รายเดือนย้อนหลัง

 Download Brosure

*หมายเหตุ – บริการจัดส่งฟรีทาง EMS
ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง

SKU: SS-100 Category: