• SMART SENSOR Quick View
  • SMART SENSOR Quick View
  • SMART SENSOR

  • ฿3,000.00
  • (เซนเซอร์วัดอุณหภูมดิจิทัล) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ดูข้อมูลย้อนหลังผ่านกราฟ แจ้งเตือนด้วยเสียงที่ตัวอุปกรณ์ หรือส่งข้อความผ่านไลน์และอีเมล สร้าง report คำนวณข้อมูลเฉลี่ยรายวัน รายเดือนย้อนหลัง  Download Brosure *หมายเหตุ - บริการจัดส่งฟรีทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง
  • Add to cart
 • SMART SWITCH Quick View
  • SMART SWITCH Quick View
  • SMART SWITCH

  • ฿1,780.00
  • (สวิตส์อัจฉริยะ) ใช้สำหรับควบคุบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งกลางแจ้ง ติดตั้งได้ทั้งใน และนอกอาคาร  ใช้วัสดุคุณภาพสูงทนต่อแสงยูวี  รองรับกระแสไฟได้สูงสุด 10A  *หมายเหตุ - บริการจัดส่งฟรีทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง
  • Add to cart
 • SMART TIMER Quick View
  • SMART TIMER Quick View
  • SMART TIMER

  • ฿1,080.00
  • (เครื่องตั้งเวลาอัจฉริยะ) ใช้สำหรับตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น ปั๊มน้ำ พัดลม หรือตั้งเวลารดน้ำต้นไม้   ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่แม้ไฟดับ  ใช้งานได้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ต  ตั้งเวลาเปิด-ปิดที่มีความซับซ้อน  ตั้งเวลาระดับหน่วยวินาทีได้  ตั้งเวลาแยกตามวัน  ตั้งเวลาเป็นช่วงเวลา  รองรับกระแสไฟได้สูงสุด 10A  *หมายเหตุ - บริการจัดส่งฟรีทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง
  • Add to cart
 • TOUCH SWITCH Quick View
  • Out of Stock
   TOUCH SWITCH Quick View
  • TOUCH SWITCH

  • ฿1,050.00฿1,280.00
  • (สวิตซ์สัมผัส) เปลี่ยนสวิตซ์ธรรมดาให้เป็นสวิตซ์อัจฉริยะ สามารถควบคุมผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือรีโมทคอนโทรลได้  เปิด-ปิดโดยการสัมผัส(ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต) ปลอดภัยด้วยกระจกนิรภัย มีไฟแสดงสถานะ รองรับการสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล สามารถติดตั้งแทนสวิตซ์เดิมได้ รองรับกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 150W ต่อปุ่ม *หมายเหตุ - บริการจัดส่งฟรีทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง
  • Select options
 • TOUCH SWITCH BASIC Quick View
  • TOUCH SWITCH BASIC Quick View
  • TOUCH SWITCH BASIC

  • ฿695.00฿880.00
  • (สวิตซ์สัมผัสรุ่นประหยัด) เปลี่ยนสวิตซ์ธรรมดาให้เป็นสวิตซ์สัมผัส ทำงานแบบอิสระ ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  มีเสียงขณะสั่งงาน  รองรับกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 150W ต่อปุ่ม  *หมายเหตุ - บริการจัดส่งฟรีทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง
  • Select options