SMART TIMER

฿1,080.00

(เครื่องตั้งเวลาอัจฉริยะ) 
ใช้สำหรับตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
เช่น ปั๊มน้ำ พัดลม หรือตั้งเวลารดน้ำต้นไม้  

  • ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่แม้ไฟดับ 
  • ใช้งานได้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ต 
  • ตั้งเวลาเปิด-ปิดที่มีความซับซ้อน 
  • ตั้งเวลาระดับหน่วยวินาทีได้ 
  • ตั้งเวลาแยกตามวัน 
  • ตั้งเวลาเป็นช่วงเวลา 
  • รองรับกระแสไฟได้สูงสุด 10A *หมายเหตุ – บริการจัดส่งฟรีทาง EMS
ลูกค้าสามารถแจ้งให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่นได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง

SKU: T-100 Category: